Beleidsplan Stichting Helping Hands Geldermalsen

 

Het werk wat de Stichting doet :

Onze Stichting zet zich in voor de mensen die zwakker in de maatschappij staan. Deze mensen hebben vaak schulden , leven van een uitkering , of zijn ouder en hebben geen vangnet. Ook zetten wij ons in voor de mensen met een beperking. Wij zamelen kleding in en wat kleine huisraad en geven deze gratis door.

De manier waarop wij geld werven :

Wij geven geen geld , al de spullen die wij inzamelen hebben wij gratis gekregen van particulieren en soms als wij een feest organiseren worden wij gesponsord door de middenstand van Geldermalsen . Wij vragen geen lidmaatschapgeld of geld voor de aangeboden dienstverlening.

Het beheer van het vermogen van de Stichting :

De Stichting heeft geen enkele euro in kas , wij hebben geen budget of geld omdat wij gratis voor onze leden zorgen. Wij maken geen omzet en geen winst .

Strategie van de Stichting :

Wij helpen mensen aan kleding en kleine huisraad omdat de leden van onze stichting vaak geen geld over houden om zichzelf en hun gezin aan te kleden. Dit doen wij gratis. Ook geven wij advies over waar zij zich kunnen melden voor specialistische hulp zoals het aanvragen van bijzondere bijstand bij de Gemeente Geldermalsen en voor geestelijke ondersteuning  bij het STMR . Wij denken mee en proberen om samen naar een oplossing te zoeken.

Statutaire doelstelling :

Wij werken met vrijwilligers die niet betaald krijgen voor hun werkzaamheden. Wij zetten ons belangeloos in voor de mensen die zwakker in deze maatschappij staan en vragen hier geen geld voor. Ons doel is om zoveel mogelijk mensen te bereiken en te helpen met gesloten beurs.

Afwezigheid van winstoogmerk :

Wij krijgen onze spullen gratis , ons bedrijfspand word gesponsord door de Gemeente Geldermalsen en wij vragen niets voor de artikelen. Wij werken niet met geld dus wij maken geen winst.

Beleid :

Te verwachten werkzaamheden :

Het uitzoeken en inzamelen van kleding en deze doorgeven aan de hulpbehoevenden , het in kaart brengen van de armoede en hulp aanbieden.

Toekomstige projecten :

Opening in het bedrijfspand wat wij gratis mogen gebruiken van de Gemeente Geldermalsen. Het inzamelen van kleding en kleine huisraad voor de minima’s . Mensen ondersteunen door een luisterend oor te bieden , en indien nodig doorverwijzen.

Werven van gelden :

Wij proberen om sponsoren te werven via de middenstand van Geldermalsen . Ook zijn wij bezig om grote bedrijven aan te schrijven om te vragen of deze willen doneren  door middel van voedsel , dit gaat via het internet. Omdat wij zelf geen enkel budget hebben zijn wij afhankelijk van een ander.

Vermogen van de Stichting :

De Stichting heeft geen enkel vermogen voorhanden , wij hebben geen enkel budget , geen krediet of wat dan ook omdat wij gratis werken. Wij vragen geen geld voor onze werkzaamheden.

Wij hebben alleen kosten gemaakt voor de Stichting :

Oprichtingskosten € 385,-

Inschrijving KVK € 50.-

Website voor een jaar € 60,-

Deze kosten hebben wij met het bestuur en de voorzitter en penningmeester betaald.

De Stichting bestaat uit voorzitter :

SCK van Leeuwen , 4194 VV  , 66 Meteren , 28-12-1990

K Welgraven , 4191 HL, 9 Geldermalsen , 01-03-1968

NW Koning , 4003 BL, 416 Tiel , 01-09-1983 secretaris

JJ Vos, 4191 CB , 2 Geldermalsen , 05-10-1965 Voorzitter

Er wordt geen beloning verstrekt , er is geen onkostenvergoeding en er wordt geen geld gegeven voor werkzaamheden.

Stichting Helping Hands Geldermalsen

Koningsweg 95

4191 HD Geldermalsen 

06-19989119

Info@stichtinghelpinghandsgeldermalsen.nl

 

www.stichtinghelpinghandsgeldermalsen.nl